Szukaj
start   |   o firmie   |   usługi   |   Uprawnienia   |   Referencje   |   Klienci   |   Galeria   |   Kontakt

Uprawnienia

Firma nasza posiada uprawnienia budowlane wydane przez organy władzy państwowej do wykonywania czynności nadzoru robót. Jesteśmy firmą uprawnioną przez Urząd Dozoru Technicznego do naprawiania, wytwarzania i montażu zbiorników ciśnieniowych, bezciśnieniowych oraz rurociągów technologicznych do gazów i cieczy. Posiadamy sprzęt, urządzenia i armaturę kontrolno-pomiarową do sprawdzania prawidłowości wykonywanych robót technologicznych i przeprowadzenia prób. Otrzymaliśmy świadectwo uznania przez Urząd Dozoru Technicznego do wykonywania prób szczelności zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych, zapalnych oraz świadectwo uznania II stopnia Laboratorium Badawczego.

Posiadane uprawnienia:

 • Uprawnienie do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych w module A1
  Uprawnienie do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych w module A1
 • Uprawnienie do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych w module G
  Uprawnienie do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych w module G
 • Wykonywanie prób szczelności zbiorników paliwowych jedno i dwupłaszczowych do pojemności 50 m³
  Wykonywanie prób szczelności zbiorników paliwowych jedno i dwupłaszczowych do pojemności 50 m³
 • Uprawnienie do pomiarów grubości ścianek "Labolatorium badawcze nr LB-102/17"
  Uprawnienie do pomiarów grubości ścianek "Labolatorium badawcze nr LB-102/17"
 • Uprawnienie do wytwarzania w zakresie montażu zbiorników bezciśnieniowych
  Uprawnienie do wytwarzania w zakresie montażu zbiorników bezciśnieniowych
 • Uprawnienie do naprawy zbiorników bezciśnieniowych
  Uprawnienie do naprawy zbiorników bezciśnieniowych
 • Uprawnienie do modernizacji zbiorników bezciśnieniowych
  Uprawnienie do modernizacji zbiorników bezciśnieniowych

Liczniki internetowe

Nasi Partnerzy:
bp.com
Zaprzyjaźnione Strony:
Szkoła podstawowa w Dobieszczyźnie