Szukaj
start   |   o firmie   |   usługi   |   Uprawnienia   |   Referencje   |   Klienci   |   Galeria   |   Kontakt

O firmie

Szanowni Państwo!

Zdjęcie siedziby firmy

Zdjęcie siedziby firmy

Biorąc pod uwagę obszar oraz zakres działalności Państwa firmy pragniemy przedstawić działalność naszego przedsiębiorstwa i zaprosić do współpracy.

Firma nasza działa w sektorze paliwowym i gazowym już od ponad 20 lat. Zatrudniamy 40 pracowników (w tym 4 w nadzorze technicznym, spawaczy z uprawnieniami dozorowymi) związanych z wykonywaniem instalacji gazowej, paliwowej i technologicznej posiadających doświadczenie, wymaganą wiedzę techniczną i uprawnienia.

Firma nasza posiada uprawnienia budowlane wydane przez organ władzy państwowej do wykonywania czynności nadzoru robót. Jesteśmy firmą uprawnioną przez Urząd Dozoru Technicznego do naprawiania, wytwarzania i montażu zbiorników ciśnieniowych, bezciśnieniowych oraz rurociągów technologicznych do gazów i cieczy. Posiadamy sprzęt, urządzenia i armaturę kontrolno-pomiarową do sprawdzania prawidłowości wykonywanych robót technologicznych i przeprowadzenia prób. Otrzymaliśmy świadectwo uznania przez Urząd Dozoru Technicznego do wykonywania prób szczelności zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych, zapalnych oraz świadectwo uznania II stopnia Laboratorium Badawczego.

Dysponujemy odpowiednim sprzętem do wykonywania oferowanych przez nas usług, nie korzystamy w swojej działalności z kredytów bankowych. Nie zgłaszano do nas roszczeń dotyczących jakości robót i terminów ich wykonywania. Nie prowadzi się względem nas postępowania upadłościowego. Zobowiązania wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego regulowane są na bieżąco.

Gwarantujemy krótkie terminy realizacji robót montażowych, jak również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Liczniki internetowe

Nasi Partnerzy:
bp.com
Zaprzyjaźnione Strony:
Szkoła podstawowa w Dobieszczyźnie