Usługi w sektorze naftowo-gazowym

Wykonujemy usługi:

 • Budowa rozlewni gazu propan - butan
 • Budowa magazynów i stacji paliw
 • Budowa stacji gazu LPG (nadziemnych i podziemnych)
 • Czyszczenie, próby szczelności i ciśnieniowe oraz rewizje wszelkich typów zbiorników
 • Instalowanie urządzeń wydawczych oraz pomiarowych
 • Wykonywanie i montaż konstrukcji stalowych
 • Instalacje zraszania

Zakres robót technologicznych przy montażu i modernizacji magazynów paliw:

 • Park zbiornikowy
 • Front spustowy cystern kolejowych
 • Pompownia paliw
 • Rurociągi międzyoddziałowe
 • Estakady stalowe
 • Front nalewczy cystern samochodowych
 • Stanowisko resztkowania cystern samochodowych
 • Instalacje uziemiające
 • Uszczelnienie torów kolejowych
 • System powrotów oparów z frontu kolejowego i frontu nalewczego do parku zbiornikowego
 • Instalacje sprężonego powietrza
 • Laminowanie wewnętrzne zbiorników wykładziną z tworzyw sztucznych.

Stacje paliwowe budujemy tradycyjnymi metodami za pomocą rur stalowych jak i nowoczesnymi, przy użyciu rurociągów z tworzyw sztucznych.

Instalacje technologiczne gazu płynnego wykonujemy w niżej wymienionych obiektach:

 • Rozlewnie gazu płynnego
 • Stacje autogazu ze zbiornikami typu naziemnego i podziemnego
 • Przemysłowe instalacje technologiczne z parownikami
 • Przydomowe zbiorniki i instalacje gazowe zewnętrzne
 • Modernizacja rozlewni i instalacji technologicznych

 

Wymiana butli gazowej

Zakres robót technologicznych przy budowie rozlewni gazu propan-butan:

 • Park zbiornikowy gazu płynnego
 • Pompownia produkcyjna
 • Stanowisko napełniania autocystern
 • Hala napełniania butli
 • Front rozładunkowy cystern kolejowych
 • Sieci technologiczne gazu płynnego
 • Instalacja technologiczna sprężonego powietrza
 • Instalacja zraszaczowa frontu kolejowego, stanowiska autocystern i hali butli
 • Konstrukcje wsporcze i estakady
 • Konstrukcje pomostu kolejowego i ruchomego obsługi
 • Próby szczelności, wytrzymałości, badania ultradźwiękowe spawów
 • Azotowanie zbiorników i instalacji technologicznej gazu płynnego
 • Uruchomienie i rozruch technologiczny instalacji gazu płynnego

Zakres robót technologicznych wykonywanych na czynnym obiekcie rozlewni gazu propan-butan:

 • Wymiana rurociągów technologicznych
 • Wymiana estakad nad drogami wewnątrz zakładowymi
 • Wymiana automatów napełniających butle
 • Wymiana pomp gazu płynnego
 • Wymiana sprężarek gazu płynnego
 • Montaż liczników na stanowisku autocystern i linii technologicznej
 • Wymiana zaworów kulowych, kołnierzowych, bezpieczeństwa i hydrostatów
 • Wymiana przenośników rolkowych
 • Montaż karuzeli napełniania butli
 • Wykonanie i montaż stanowiska odsysania butli 11 kg, 33kg
 • Wymiana wag kontrolnych
 • Zamontowanie dodatkowych zbiorników gazu płynnego.
 • Demontaż instalacji, zbiorników i urządzeń LPG
 • Próby szczelności i wytrzymałości zbiorników gazowych
 • Czyszczenie zbiorników gazowych
 • Rewizja wewnętrzna zbiorników gazowych w obecności UDT

Zakres robót przy instalacji technologicznej z parownikami:

 • Wykopy pod zbiorniki, fundamenty
 • Ławy fundamentowe do posadowienia zbiorników
 • Montaż zbiorników nadziemnych i podziemnych
 • Montaż osprzętu, azotowanie z próbami szczelności i wytrzymałości
 • Montaż parowników gazu płynnego typu: elektrycznego, gazowego i wodnego
 • Montaż rurociągów stalowych i tworzywa PE
 • Doprowadzenie instalacji do odbiorników gazu w wyżej wymienionych obiektach.

Zbiorniki gazowe

Stacje autogazu ze zbiornikami podziemnymi
Nasza firma w latach 2002 - 2003 kompleksowo zbudowała 10 podziemnych stacji autogaz dla firmy BP POLSKA na istniejących stacjach paliwowych ARAL w Kołobrzegu, Szczecinie, Toruniu, Gorzowie Wlkp., Częstochowie, Inowrocławiu, Gdańsku, Kwidzynie, Rawiczu i Ostródzie.

Oprócz powyższych inwestycji w latach naszej działalności budowaliśmy lub montowaliśmy stacje podziemne autogaz w następujących miejscowościach:

 • Włocławek
 • Nowy Targ
 • Opole
 • Krapkowice
 • Poznań (2 stacje)
 • Koszalin
 • Pleszew
 • Augustów
 • Jaworzno (2 stacje)
 • Kraków
 • Długołęka k/Wrocławia
 • Przeworsk.
 • Konin (2 stacje)
 • Barcin, Morąg

Zbiorniki przydomowe
Wykonaliśmy około 350 instalacji zbiorników przydomowych na zlecenie następujących firm: GASPOL, BP POLSKA, PETROGAZ, BAŁTYKGAZ oraz zleceniodawców indywidualnych.

Przedmiotem naszej działalności są także rewizje wewnętrzne zbiorników gazowych w obecności Urzędu Dozoru Technicznego, a w szczególności przygotowanie tych zbiorników do wejścia do nich urzędnika UDT. Stworzyliśmy do tego celu specjalnie wyszkoloną brygadę, posiadającą odpowiedni sprzęt i stosująca odpowiednie metody przy utrzymaniu wszelkich środków bezpieczeństwa.

Świadcząc wyżej wymienione usługi i roboty budowlano - montażowe nawiązaliśmy stałą współpracę z Firmami:

 • projektowymi
 • budowlanymi
 • elektrycznymi i AKP i A
 • producentami i dostawcami urządzeń oraz armatury,

co pozwala nam realizować roboty w temacie:

 • magazyny paliw
 • stacje benzynowe
 • rozlewnie gazu płynnego
 • stacje LPG
 • instalacje technologiczne

jako Generalny Wykonawca.

Dzięki rozbudowanej logistyce i dużemu zapleczu parku maszyn przy wykorzystaniu posiadanego potencjału ludzkiego jesteśmy w stanie samodzielnie wykonać powierzone nam inwestycje w krótkich terminach realizacji, co pozwala na zaoszczędzenie kosztów i czasu przez naszych Klientów.

 

Wielkie nośniki paliwa